Morten Lie

Eiendomsmegler | Partner

48 88 84 10 / ml@kapa.no

Visning

Kontakt megler for avtale om visning

Liaskjeret Brygge, 5360 Kolltveit

Liaskjeret: Tomannsbolig og leil. med fantastisk beliggenhet – garasje i u.etasje – heis i leilbygg – kun 3 leil igjen!

Prisantydning

Fra4 500 000,- Til7 500 000,-

Omkostninger

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pandedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

 • Boligtype:

  Leilighet

 • Kommunenr.:

  4626

 • Gårds/Bruksnr.:

  49/4

 • Felleskostnader:

  440,-

 • Meglers ref.nr:

  6219001

Morten Lie

Eiendomsmegler | Partner

48 88 84 10 / ml@kapa.no

Visning

Kontakt megler for avtale om visning

Liaskjeret Brygge
5360 Kolltveit

INNHALD På Liaskjeret skal det no byggjast 2 nye bustadprosjekter. Det er 2 forskjellige prosjekter som er gitt navnet Liaskjeret Brygge og Liaskjeret Panorama. På Liaskjeret Brygge skal det byggest 6 flotte leilegheit et lite steinkast fra sjøkanten. Storleiken på leileghetene går frå 94 kvm til 139 kvm BRA. Seksjonanen vert seld med parkeringsplass i garasje under leilegheitene.   Liaskjeret Panorama vil ha 6 nydelige tomannsboliger like bortenfor Liaskjeret Brygge. Tomannsbustadane har eit areal på 170 kvm BRA og innehar 4 soverom og loftstove. I tillegg på Panorama kjem garasje i underetasje med bod.

Standard

PROSJEKTSKILDRING

Velkommen til nye bustadar på vakre Liaskjeret. Her skal det byggast både tomannsbustader og leilegheiter!

OM PROSJEKTET
Prosjektet inneheld to unike utbyggingsprosjekt med kvar sitt konsept, der eit er utforma som sjønære leilegheiter på bryggekanten, og består av romslege tomannsbustadar med panorama utsikt over innsiglinga til Bergen.
 
Liaskjeret Brygge:
 
Her tilbyr vi 6 nøkkelklare leilegheiter fordelt over eit leilegheitsbygg. Parkering har ein i underetasje i same bygg. På eigedommen vil verte opparbeidd med natursteinsmurer, beplantning og ferdigplen. Det vil også lages lekeplass med terrengsklie, treningsapparat og sittegruppe. Bygget går over 3 etasjar kor ein trappefritt via heis fraktes frå garasjeplan til leilegheitene i både 1. og 2. etasje. Byggets fasade vil ha ferdigbehandla kledning (beiset), dobbelfalset, hjørnebord, utvendig vindu/dørlister og vannbord som kledning. Fasaden vil ha liggande og ståande kledning som illustrert på teikning.
 
INNVENDIGE OVERFLATER:
Moderne laminatgolv av god kvalitet på alle golv i leilegheitene med unntak av eit areal innanfor ytterdør som vert lagt med fliser, samt på baderom der man også har 20x20 fliser av fargen grå. Vegger  på baderom har 20x40 cm liggande fliser og elles i leilegheitene blir  veggene levert sparklet og malt. Enten på gips eller betong.

KJØKKEN
Kjøkken som er inkludert er av merket Sigdal. Kjøkkenet leveres med fronten Vidde. Her finnes det 4 valgfrie fargenyanser å velge mellom. Benkeplate i laminat i valgfri farge utfra standardleveransene til Sigdal. Her har man platetopp, stekeovn, oppvaskemaskin og kompiskap kjøl/frys inkludert i leveransen. Ventilator over platetoppen er også inludert i leveransen. Det er mogeleg for oppgradering av både kjøkken og kvitevarar.

BAD:
På bad vert det levert det baderomsinnredning med 90 eller 60cm bredde ihht planteikning. Dette er et møblement med skuffeseksjon, helstøpt servant og speil med integrert lys over. Det er dusjhjørne med 90x90 eller 100x100 dusjvegger ref. planteikning. Dette er svingbare dusjdører med subbelist mot golv. Dusjgarnityr, servantbatterier, vegghengt toalett, samt opplegg til vaskemaskin er standard leveranse.
 
ANNA INNREIING:
Det følgjer med garderobeskap frå MANGLER TEKST/FYLL INN LEVERANDØR ihht. kontraktsteikning. Det leveres 1 meter garderobe pr sengeplass. Skapa er i kvit melamin med hyller og hengestang.
 
OPPVARMING:
I leilegheitene vert det vannbåren golvarme i følgjande rom: Gang, støve, kjøkken og bad. I øvrige rom kan dette bestilles som tillegg om ønskelig.
 
VENTILASJON: I leilegheitene leveres balansert ventilasjonsanlegg med tilluft til oppholdsrom (stove og soverom) og avtrekk fra kjøkken og bad.
 
TERRASSE/BALKONGER
Balkonger og terrasser leverast med tre-tremmer. Uteareal utover balkong som vist på teikninger leveres ikke med tre-tremmer.
Balkonger har glassrekkverk med innslag av aluminium. Der det er vist le-vegg mellom balkongene, leveres dette i treverk.
Brannhemmende plater under balkonger.

PARKERING:
Det er fast parkering i underetasje av bygget. Her finner man også sportsbod til hver av boenehetene. 

Liaskjeret Panorama:

Her skal det byggest 6 stk. nydelige, nøkkelklare tomannsbustader,
fordelt i en rekke, over 3 separate bygg. Alle bustadene vil ha garasje i underetasje, med adkomst tørrskodd fra egen bustad. Det vil vere felles lekeplass vest for bustadene, som opparbeides med lekeapparater, samt tilrettelegging for lek i natur. Bustadane vil ha støpte grunnmursvegger i hele 1 etasje, samt bakvegg frem til vindu soverom og delevegg mellom boligene i 2 etasje. I første etasje kommer det garasje, bod og gang. På fasader benyttes ferdigbehandlet kledning (beiset), dobbeltfalset, hjørnebord, utvendig vindu - og dørlister og vannbord som kledning. Liggende og stående kledning som illustrert på teikning. Yttertak vil vere folietekking.
 
INNVENDIGE OVERFLATER:
Moderne laminatgolv av god kvalitet på alle golv i bustaden med unntak av et areal innenfor ytterdør, samt badegolv. Der leveres det med fliser 20x20cm med fargen grå. Baderomsvegger leveres helfliset med kvite liggende fliser i størrelsen 20x40cm. Resten av bustadens vegger blir levert sparklet og malt. I himling leveres det kvitmalt gips/betong (garasje leveres ubehandlet), og generell takhøyde er 2.4meter. I noen rom kan det blir ned himlet til 2.2meter høyde grunnet tekniske føringer, dette gjelder spesielt våtrom og gang. Det må regnes med noen nedforinger og innkassinger i himling i den utstrekning dette er naudsynt for tekniske installasjoner.
 
KJØKKEN:
Kjøkkenet som er inkludert er av merket Sigdal. Fronten er av varianten Vidde fra Sigdal, hvor man kan velge blant 4 fargenyanser. Benkeplate i laminat med mulighet for valg av farge innenfor standardfargene til Sigdal. Her har man platetopp, stekeovn, oppvaskemaskin og kompiskap kjøl/frys inkludert i leveransen.
Ventilasjon over koketopp er inkludert, nedsunken frå himling.
 
BAD:
På bad leveres det baderomsinnredning med bredde på 90 eller 60cm i henhold til planteikning. Dette er et møblement med skuffeseksjon, helstøpt servant og speil med integrert lys over.
Dusjdører er 90x90 eller 100x100 cm, ref. planteikning  (Dette er svingbare dører med subbelist mot golv. Dusjgarnityr/servantbatteri, vegghengt toalett, samt opplegg til vaskemaskin er standard.
 
ANNA INNREIING:
Det leveres garderobeskap frå FYLL INN LEVERANDØR OM NAUDSYNT ihht. kontraktsteikning. Det leverast 1 meter garderobe pr sengeplass. Skapene er i kvit melamin med hyllar og hengestand. Bustaden har balansert ventilasjonsanlegg og sentralstøvsuger. Tilførsel av luft er via ventiler i tak/vegg og avtrekk er fra baderom og kjøkken.
 
OPPVARMING:
I bustadene leveres det vannbåren golvvarme i følgende rom: Gang, stove, kjøkken og bad. I øvrige rom kan dette bestilles som tillegg om ønskelig.
 
VENTILASJON:
I bustadene leveres balansert ventilasjonsanlegg med tilluft til oppholdsrom (stove og soverom) og avtrekk frå kjøkken og bad. I tomannsboligene leveres sentralstøvsuger som standard.
 
TERRASSE/BALKONG:
Balkong mot aust over garasje/inngang er tekket mot 1. etasje, terrassebord i imprignert materiale og balkongen har glassrekkverk. Glassrekkverket følger hele langsiden mot aust. Utvendig skiljevegg i hagen mellom de to boligene er 11 meter lang og 2 meter høy.
Terrassedekke på arealet mellom boligene (På sidene) med ca 42 kvm kan oppgraderes for kr 44.000,- inkl mva. Man kan også kjøpe med 1 stk bod på ca 6 kvm til Kr. 35.000,- inkl mva, Denne er ikke inkludert i kjøpesummen. Bestillingen må skje ihht. frister som vil bli gitt ifbm tilvalgsprosessen.
 
PARKERING:
Kvar einksild tomannsbustad har eigen parkering med atkomst frå eigen bustad.
 
Felles informasjon om begge prosjekta:
Alle illustrasjonar, 3D -animasjonar, skisser, "møblerte" planteikningar og utenomhusareal m.m. er berre meint å gje eit inntrykk av dei ferdige bygningane, og kan ikkje reknast som endeleg leveranse.

Innteikna utstyr/inventar følgjer ikkje med, med unntak av kvitevarer. Det kan difor vera element i presentasjonsmaterialet som ikkje inngår i leveransen. Inventar som er merka med stipla linjer følgjer ikkje med. Generelle skildringar av prosjektet i sal- og marknadsføringsmateriale vil ikkje passa for alle bustader. Kjøpar vert oppfordra til å særskilt å vurdera soltilhøve, utsikt og plassering i høve til terreng og omkringliggjande eksisterande og framtidig bygningsmasse med meir, før eit eventuelt kjøpetilbod vert gitt. Det kan vera avvik mellom dei planskisser, planløysingar og teikningar som er presentert i prospektet, og den endelege leveransen. Dersom det er avvik mellom teikningar i prospekt/internettside og leveranseskildring i den endelege kontrakt med kjøpar, vil leveranseskildringa ha forrang og omfanget av leveransen er avgrensa til denne. Sjakter og VVS-føringar er ikkje endeleg teikna inn og nedkassingar/fòringar i himling vil stadvis kunne førekoma.

Utomhusplan i salsprospektet er ikkje ferdig detaljprosjektert og endringar vil førekoma. Renovasjon, forstøtningsmurar, fallsikringar, leikeplassar, belysning, fordelarskap, kummer og liknande vil bli plassert føremålstenleg i høve til terrenget. Leveranse av plen og vegetasjon vil kunna avvika i forhold til utomhusplan.

Ved overtaking kan det stå att mindre utvendig og/eller innvendig arbeid på eigedomens fellesareal. Dersom utomhusarbeid ikkje er fullført og overtakingsforretning av desse ikkje er avhalden, vil eit høvesvis beløp pr. bustad verta halde tilbake på meklars konto frem til overtakingsforretning av utomhus er gjennomført. Overtaking av fellesareala vert gjennomført med sameiges styre etter overtaking av seksjonane. Kjøpar må akseptera at sameiges styre skal representera alle seksjonseigarar ved overtaking av fellesareala.

Kjøparane er kjent med at det skal byggast to forskjellige prosjekt og at ferdigstilling av disse vil avhenge av byggestart og
aksepterer at det vil kunna førekoma byggearbeid med tilhøyrande støy, støv og anleggstrafikk iht. gjeldande norsk regelverk og lovgiving, etter overtaking.
 
Det må også aksepterast at sameigets utomhusareal vert brukt som anleggsområde i ei avgrensa periode, utan at kjøpar kan krevja erstatning.
 
Då bustaden er ny må kjøpar pårekna at material røyrer seg noko og at overgangar kan sprekka litt med svinnriss og liknande. Dette er ikkje å rekna som ein mangel så framt det er innanfor normale toleransegrenser. Med dagens tette bustadar og miljøvenlege malingstypar kan det vera fare for heksesot inne i bustadane. Alle bustadar bør derfor ventilerast godt den første vinteren/året, og ein bør vera forsiktig med gassbruk og levande lys innvendig.
 
Seljar tek ikkje ansvar for skjeggkre i bustaden etter overlevering. Skjeggkre lever berre innandørs og trivs best ved høg fuktigheit, men samanlikna med sølvkre kan dei klara seg også i tørrare miljø. Skjeggkre er observert i bygg over heile landet, og mange av funna er frå nyare og moderne bustader. Skjeggkre kjem som oftast inn i nye bustader ved innflytting. Det oppfordrast derfor til ikkje å ta flatpakkene med inn i bustaden, men å opna dei ute eller på eigen parkeringsplass i garasjeanlegget.
 
LOVGRUNNLAG
Bustadane vert seld til forbrukar i samsvar med Bustadoppføringslova. Til andre kjøpargrupper vert salet gjennomført etter føresegna i Avhendingslova. Seks månader etter at bustadane er ferdigstilt, vert bustadane seld etter Avhendingslova til forbrukar.
 
Når seljar har oppheva atterhalda stilt i avtalen, skal seljar fastsetja ein overtakingsperiode som ikkje skal vera lenger enn tre månader. Seljar skal skriftleg varsla kjøpar om når overtakingsperioden startar og sluttar. Seinast fire veker før ferdigstilling av bustaden skal seljar gje kjøpar skriftleg melding om endeleg overtakingsdato. Den endelege datoen er bindande og dagmulktsutløysande, og skal
liggja innanfor overtakingsperioden. Dersom prosjektet vert ferdigstillt tidlegare enn antatt, og bustadane er klare for overtaking, kan seljar krevja at overtaking vert framskunda tilsvarande. Slik framskunda overtaking skal varslast kjøpar minimum to månader før overtakingspunktet.
 
Seljar skal innkalla til overtakingsforretning etter Bustadoppføringslova § 15. Seljar er ansvarleg for at det vert skrive protokoll frå overtakingsforretninga i samsvar med vedlegg til denne kontrakt. Kjøpar svarar frå overtakinga for alle eigedomens utgifter og eventuelle inntekter. Seljar skal overlevera eigedomen til kjøpar i ryddig og byggreingjort stand. Eigedomen skal ha ferdigattest/midlertidig bruksløyve før overlevering til kjøpar.
 
SYNFARING
Synfaring vert gjennomført ca. eit år etter overtaking, jmf. Bustadoppføringslova § 16.
 
FELLESKOSTNADER I SAMEIGET
Leilegheiter: Budsjettert kr. 18 pr. kvm. BRA Tomannsbustad: kr 2.60 pr. kvm BRA
 
Det vert etablert eit sameige med vedtekter før overtaking. Felleskostnad inkluderer:
Leilegheiter: Felles byggforsikring, driftsavtale heis,, Brannalarm, garasjeport, felles strøm, vintervedlikehold/utomhus, forretningsførsel (regnskap) og TV/Internett
Tomannsbustader: Forsikring, vintervedlikehald/utomhus og felles strøm.

OBOS vil stå som forretningsførar.

GENERELLE ATTERHALD
Spesifiserte produkt eller løysingar på bygg eller utomhus beskrive i denne deklarasjonen, kan verta endra av utbyggjar under byggeprosessen. Der det er fleire alternative løysingar eller materialbruk, tek utbyggjar det endelege valet. Slike endringar skal ikkje medføra verdiforringing av eigedomen eller innebera ein vesentleg endring av bustadens funksjon og standard. Der det er fleire alternative løysingar eller materialbruk tek utbyggjar det endelege valet.

TILVAL
Ved kjøp av bustad under oppføring har kjøpar moglegheit til å påverke leveransen til bustaden. Kjøpar vert innkalla til eit endringsmøte med utbyggjar/underleverandørar der kjøpar vil få informasjon om byggeprosess og høve til å gjere endringar og tilval. Endringar og tilleggsbestillingar kan gjerast innan ramma av det dei leverandørar/underentreprenørar som er valt i prosjektet kan levera. Byggherre og totalentreprenør vil komme tilbake til prosess rundt tilvalg når oppstart er besluttet.

Kjøper kan imidlertid ikke kreve endringar eller tilleggsarbeid som vil endre vederlaget med 15 prosent eller meir. Utbyggjar krev at bestilling av endringar eller tilleggsarbeid vert gjort skriftlig. Endringar administreres direkte av utbyggjar og skal ikke bestilles via megler.

Kjøper har etter bustadoppføringslova rett på utførte endringer og tilvalg.Kjøper kan imidlertid ikke kreve endringer eller tilleggsarbeid som vil endre vederlaget med 15 prosent eller mer. Utbygger setter som krav at bestilling av endringer eller tilleggsarbeid blir gjort skriftlig. Endringer administreres direkte av utbygger og skal ikke bestilles via megler.

LOVVERK
Handelen følgjer prinsippa i Bustadoppføringslova. Dersom kjøpar er profesjonell vert det ikkje gitt rettar i samsvar med Bustadoppføringslova med mindre dette er særskild avtalt.

 

Parkering

Leilegheitene har fast parkeringsplass i underetasje av bygget. Leilegheiten på 139kvm har to garasjeplasser. Her vil det vere heis som frakter en til leilegheitene.
 
Tomannsbustadene har fast parkering i egen garasje i underetasje av bustaden. Denne er tilknyttet boligene med innvendig adkomst.
 
For gjester vil det vere parkering for besøkende i parkeringsanlegget til Liaskjeret Brygge

Ansvarlig megler

Morten Lie
Eiendomsmegler | Partner
ml@kapa.no
48 88 84 10

Kaland & Parnerts

Vestkanten Eiendomsmegling AS
Lyderhornsveien 351
Postboks 5 Loddefjord
5881

Salgsoppgavedato

31-05-2022

Meny