Vestre Drotningsvik 56A (Tomt), 5179 Godvik

Stor boligtomt med flott og sentral beliggenhet i barnevennlig område! Gode solforhold og nydelig utsikt.

Prisantydning

1 690 000,-

Omkostninger totalt

52 492,-

Totalpris inkl. omkostninger

1 742 492,-

Omkostninger

8 900,-  Boligkjøperforsikring Legal24 (valgfritt)
42 250,-  Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 690 000,-)
172,-  Pantattest kjøper
585,-  Tingl.gebyr pantedokument
585,-  Tingl.gebyr skjøte

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pandedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

 • Boligtype:

  Boligtomt

 • Kommunenr.:

  4601

 • Gårds/Bruksnr.:

  136/476

 • Tomteareal:

  603 m2

 • Kommunale avg.:

  598,-

 • Meglers ref.nr:

  5190056

Vestre Drotningsvik 56A (Tomt)
5179 Godvik

Standard

Boligtomt på 603 kvm med flott beliggenhet i Vestre Drotningsvik. Fra tomten er det en nydelig utsikt over nærområdet, Hjeltefjorden, byfjorden, Askøy og Hjelteryggen. Solrik tomt med sol fra tidlig morgen til sen kveld sommerstid. Rolig og barnevennlig boligområde med kort avstand til barnehage og skole. Nærhet til flotte turområder med blant annet kort vei til Lyderhornsfjellet. Gode bussforbindelser med kort reisetid på cirka 10 minutter inn til Bergen Sentrum.

Nåværende eier har tidligere søkt kommunen om oppføring av enebolig datert til 10.04.2018 med siste tilleggsdokumentasjon mottatt av kommunen 05.12.2018 og fikk tillatelse til å oppføre følgende: Enebolig med en boenhet og garasje i underetasje, total BRA=188,6m2. Det gjøres oppmerksom på at denne tillatelsen er utgått.

Tillatelse til tiltaket ble gitt på vilkår av at alle murer, skjæringer og nødvendig sikring av topp av skjæringer, i sin helhet utføres på omsøkt eiendom.

Reguleringsplan og kommunedelplan regulerer hva som kan bygges på tomten. Reguleringsplan og kommunedelplan med kart og bestemmelser kan sees hos megler eller sendes på forespørsel. Planer kan også ses elektronisk på www.bergenskart.no/braplan/

I henhold til reguleringsplanen er tomten regulert til Boligområde med boliger på 1-1 1/2 etasje. I følge kommuneplanen skal ny bebyggelse tilpasses strøkskarakteren med hensyn til høyde og grad av utnytting. Det skal tas spesielt hensyn til verneverdige bygg og bygningsmiljøer. For boligbebyggelse er maksimal utnyttingsgrad %- BRA = 45%. Eksisterende grønnstruktur skal hensynstas. Nye boenheter skal som hovedregel ikke være mindre enn 35 m2 BRA + bodareal.

Garasje må plasseres og utformes i samsvar med bygningens formål. Garasje kan tillates oppført med bebygd areal (BYA) og bruksareal (BRA) på inntil 50 m2, med maksimal mønehøyde 4,5 m. For gjeldende område gjelder parkeringsbestemmelser P4. Det skal opparbeides 1,4 parkeringsplasser for hver 100 kvm BRA bolig. Det skal videre etableres minimum 1 biloppstillingsplass per boenhet. Det henvises forøvrig til reguleringsplan og kommunedelplan for detaljert beskrivelse, samt reguleringsplan under arbeid. Interessenter oppfordres til å sette seg inn i dette. Dette må søkes om til kommunen.

Boligtomten er per dags dato en råtomt og den må opparbeides. Tomtem har skrående/kupert terreng av fjell med vegetasjon.

Tomteareal

603m2

Parkering

Parkering må opparbeides på tomten.

Energimerking

Det er ikke krav om energimerking ved salg av tomt.

Ansvarlig megler

Petter Krantz
Eiendomsmegler MNEF
pk@kapa.no
45 20 04 00

Kaland & Parnerts

Torgallmenningen Eiendomsmegling AS
Marken 19
Pb. 433 - Marken
5832

Salgsoppgavedato

29-02-2024

Meny