Kristoffer Mjøs

Daglig leder - Eiendomsmegler - Partner

48 88 84 06 / km@kapa.no

Visning

Kontakt megler for avtale om visning

Kalandssjøen 39, 5953 Fonnes

Stor boligtomt med flott beliggenhet – utsikt og solrikt – medfølgende båtplass få minutters gange fra tomten

Prisantydning

990 000,-

Omkostninger totalt

40 992,-

Totalpris inkl. omkostninger

1 030 992,-

Omkostninger

172,-  Pantattest kjøper
585,-  Tingl.gebyr pantedokument
585,-  Tingl.gebyr skjøte
24 750,-  Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 990 000,-)
14 900,-  Boligkjøperforsikring Gar-Bo (valgfritt)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pandedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

 • Boligtype:

  Boligtomt

 • Kommunenr.:

  4632

 • Gårds/Bruksnr.:

  130/154

 • Ideell andel:

  1/1

 • Tomteareal:

  1162 m2

 • Ligningsverdi:

  200000,-

 • Dato ligningsverdi:

  31-12-2022

 • Meglers ref.nr:

  3220151

Kristoffer Mjøs

Daglig leder - Eiendomsmegler - Partner

48 88 84 06 / km@kapa.no

Visning

Kontakt megler for avtale om visning

Kalandssjøen 39
5953 Fonnes

Ubebygd boligtomt. Tomten er ikke opparbeidet.

Standard

Kaland & Partners har gleden av å presentere denne boligtomten i Kalandssjøen 39. Stor tomt med flott beliggenhet i et rolig område med sjøutsikt og gode solforhold. Med tomten medfølger det eierskap til en båtplass som ligger kun noen minutters gange fra tomten.

Eiendommen er regulert til frittliggende småhusbebyggelse iht. bebyggelseplan Kaland 130/14 og 12 planid 2005001 (plankart og bestemmelser kan ses på https://www.nordhordlandskart.no/pr).

Det presiseres at nye eiere må søke kommunen om oppføring av bygning. Tomten er råtomt og må opparbeides. I henhold til bestemmelsene i bebyggelsesplan kan det oppføres enebolig i maks 1,5 etasje med maks tillatt bruksareal på 250 kvm og en takvinkel på mellom 22 - 45 grader. Der terrenget ligger til rette for det kan sokkeletasje bli godkjent. Det stilles spesielle krav til de enkelte husene slik at de får en best mulig tilpassing til terrenget og i forhold til naboer. Garasje/uthus skal ikke overstige et bruksareal på 50 kvm og takvinkel skal være lik eller mindre enn takvinkel til bolig. Maks kote mønehøyde er angitt til +27 på denne tomten.

Det var i 2015 en søknad om oppføring av enebolig på tomten og gitt rammetillatelse for utforming av enebolig og framtidig garasje. Det ble da også gitt igangsettingstillatelse til graving og sprenging på tomten for å kunne kartlegge grunnforhold og plassering av kabler og ledninger i grunnen. Tillatelsene er nå falt bort ettersom det er mer enn 3 år siden vedtaket er gitt. Tidligere vedtak kan ses hos megler eller sendes på forespørsel.

Tomteareal

1162m2

Parkering

Biloppstillingsplass (egen og gjesteparkering) må opparbeides på egen tomt.

Ansvarlig megler

Kristoffer Mjøs
Daglig leder - Eiendomsmegler - Partner
km@kapa.no
48 88 84 06

Kaland & Parnerts

Vestland Eiendomsmegling AS
Marken 19
Pb. 433 - Marken
5832

Salgsoppgavedato

21-06-2023

Meny