Lonsvegen 13, 5914 Isdalstø

Knarvik – Lonsåsen | Lekre eierleiligheter med garasje og heis | Kun 1 ledig | Kontakt megler for visning i bygget

SOLGT

Therese Fimland

Prosjektmegler | Salgsleder | Partner

97 72 47 06 / tf@kapa.no

Thor Kristian Johannessen

Prosjektmegler | Daglig leder | Partner

91 68 86 55 / tkj@kapa.no

Visning

Kontakt megler for avtale om visning

Lonsvegen 13
5914 Isdalstø

Om prosjektet

Lonsåsen byggetrinn 2 med hus A og B som inneholder 36 lekre leiligheter med gode planløsninger, romslige balkonger, flott utsikt og gangavstand til Knarvik Senter.

Senger har frafalt forbehold og betongarbeid er godt i gang. Ta kontakt med megler for å avtale visning på byggeplass.

På hjemmesiden kan dere nå også benytte boligvelgeren for å få en bedre oversikt over beliggenheten til den enkelte bolig. Boligvelgeren er også oppdatert med prisliste for boligene, samt under dokumenter ligger prospekt og prisliste.

I Lonsåsen finnes det boliger for de fleste med 2- til 5-roms leiligheter fra 52-137 m2. Lave omkostninger ved kjøp av ny bolig.
Alle leilighetene selges med garasjeplass inkl. i prisen, bortsett fra tre 2-roms leiligheter som har åpen overdekket utendørsparkering. Ta heisen opp fra garasjeanlegget og det er trappefri adkomst til alle leilighetene i prosjektet.

Generell Orientering

Nå kommer trinn 2 i Lonsåsen, bygg A og B for salg. Bygg A og B er planlagt med 36 leiligheter Lonsåsen inneholder totalt fire bygg med til sammen 74 leiligheter, hvor trinn 1 (bygg C og D) består av 38 leiligheter. Alle byggene har fem boligetasjer, hvor hvert trinn får eget felles garasjeanlegg i kjeller. Alle boligene får enten en parkeringsplass i garasje eller åpen overdekket parkeringsplass som angitt i prisliste. Inngangene i 1. -og 2.etasje utstyres med bl.a. stativ for sykkelparkering.

Anlegget er løst som svalgangsbygg med heistilkomst fra garasje til samtlige boligetasjer. Svalgangsløsningen muliggjør gjennomgående leiligheter med bruksrom på begge sider. De aller fleste boenhetene har frontfasade og terrasse/balkong mot sør-vest. Dette sikrer gode sol -og utsiktsforhold. Leilighetene varierer fra 2-roms -til 5-roms boliger med bruksareal fra ca. 50m² til i underkant av 140m². Felles for samtlige enheter, i tillegg til trinnfri adkomst, er moderne utforming med store glassareal mot utsikten. Det er lagt vekt på gode og funksjonelle planløsninger med mest mulig areal for boligens stue og åpne kjøkkenløsning. Over 80 % av boligene er universelt utformet.

Siden anlegget ligger i en skråning, er bakre del av bygningenes nederste etasjer gitt funksjoner som garasje, teknisk rom og felles bodavdeling. Dette er arealer som ligger under terrengnivå, og som derfor ikke kan benyttes til boligformål. Selve garasjeetasjen ligger mer eller mindre skjult sett fra fremsiden av byggene, slik at man unngår en tett og avvisende sokkel.

Bærende konstruksjoner og yttervegg mot terreng, utføres i betong. Byggene har fasader i tre, der det veksles mellom stående kledning som hovedoppslag og liggende kledning som kontrast med annen farge. Det er lagt vekt på et enkelt og tydelig formspråk, med et visst slektskap til naboprosjektet, Lonstunet, som er under oppføring. Disse to boligfeltene inngår i samme reguleringsplan, og har til en viss grad vært prosjektert parallelt. Boligene i Lonsåsen og Lonstunet deler også felles uteoppholdsareal i det store natur-/friområdet mellom feltene.

Balkong og terrasse langs bygningenes hovedfasade inngår som del av et strukturelt rammeverk som samtidig gir relieff og liv i fasadene. De private utearealene har god dybde med beskyttelse mot vær og vind. Balkong -og terrasseareal harmonerer med leiligheten de tilhører, og ulike løsninger og utforming gir fasaden et variert uttrykk med brutte, vertikale linjer. Dette er gjort for å unngå for stor grad av repetisjon og symmetri, og er med på å gi prosjektet en egen identitet.

Målsettingen med prosjektet har vært å lage et bomiljø der bebyggelse og uteareal ivaretar og understreker tomtens sol -og utsiktsforhold på en god måte. Dette er løst ved en kombinasjon av store vindusflater og åpne rom, som både gir gode dagslysforhold og samtidig knytter boligen til omgivelsene. Variasjon av leilighetstyper med et moderne formspråk gir frihet til valg av løsninger som vi håper vil appellere til et bredt publikum.

Ansvarlig megler

Therese Fimland
Prosjektmegler | Salgsleder | Partner
tf@kapa.no
97 72 47 06

Kaland & Parnerts

Kaland & Partners Nybygg AS
Marken 19
Pb. 433 - Marken
5832

Salgsoppgavedato

01-10-2023

Meny