Marmorvegen, 5440 Mosterhamn

4 Store fritidsboligtomter på idylliske Mosterhamn | Samlet pris: 720.000,- | Enkelt pris: 290.000,-

Prisantydning

720 000,-

Omkostninger totalt

34 242,-

Totalpris inkl. omkostninger

754 242,-

Omkostninger

172,-  Pantattest kjøper
585,-  Tingl.gebyr pantedokument
585,-  Tingl.gebyr skjøte
18 000,-  Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 720 000,-)
14 900,-  Boligkjøperforsikring Gar-Bo (valgfritt)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pandedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

 • Boligtype:

  Hyttetomt

 • Kommunenr.:

  4613

 • Gårds/Bruksnr.:

  18/4

 • Tomteareal:

  3073 m2

 • Meglers ref.nr:

  7220175

Ditlev Haukenes

Eiendomsmeglerfullmektig

95 45 10 55 / dh@kapa.no

Visning

Kontakt megler for avtale om visning

Marmorvegen
5440 Mosterhamn

Stipulerte areal Tomt 1 Estimert areal: 944 m² Tomt 2 Estimert areal: 797 m² Tomt 3 Estimert areal: 652 m² Tomt 4 Estimert areal: 680 m²

Standard

Samlet pris for alle 4 tomter: 720.000,- Pris for enkelt tomt: 290.000,- 

Tomtene selges helst samlet til prisantydning: 720 000,-.
Ved pris kr. 720 000,-
Omkostninger: 19 342,-
Totaltpris samlet kjøp: 739 342,-

Dersom tomtene selges stykkvis er følgende pris pr tomt:

Tomt 1:
Estimert areal: 944 m²
Pris kr. 290.000,-
Omkostninger: 8.592,-
Totalpris tomt: 298.592,-
Råtomt
Inkludert veirett og mulighet for tilkobling av vann/avløp via Østre Mostervegen.

Tomt 2:
Estimert areal: 797 m²
Pris kr. 290.000,-
Omkostninger: 8.592,-
Totalpris tomt: 298.592,-
Råtomt
Inkludert veirett og mulighet for tilkobling av vann/avløp via Østre Mostervegen.

Tomt 3:
Estimert areal: 652 m²
Pris kr. 290.000,-
Omkostninger: 8.592,-
Totalpris tomt: 298.592,-
Råtomt
Inkludert veirett og mulighet for tilkobling av vann/avløp via Østre Mostervegen.

Tomt 4
Estimert areal: 680 m²
Pris kr. 290.000,-
Omkostninger: 8.592,-
Totalpris tomt: 298.592,-
Råtomt
Inkludert veirett og mulighet for tilkobling av vann/avløp via Østre Mostervegen.

I følge reguleringsplan kan frittliggende fritidsbolig ha maksimal grunnflate på 90 m², maksimal gesimshøyde 3 meter og maksimal mønehøyde 6 meter. Nye hytter må ha en tiltalende utforming, tilpasset terrenget. Takvinkel skal være mellom 27 og 45 grader, ubebygd areal av tomtene skal ha preg av naturtomt.

Tomteareal

3073m2

Parkering

Jf. kommuneplanen er det ved boligformål krav til parkeringsplasser ved tilgrensende eiendommer. Det er ikke opparbeidet parkeringsplass pr. idag.

Ansvarlig megler

Stian Sletten
Eiendomsmegler MNEF / Partner / Daglig leder
sls@kapa.no
98 15 11 82

Kaland & Parnerts

Fana Eiendomsmegling AS
Sætervegen 4S
Sætervegen 4S
5236

Salgsoppgavedato

27-09-2022

Meny