Mettedalsfjellet 3, 5302 Strusshamn

Større boligtomt i attraktivt område i Strusshamn – kort vei til Kleppestø – solrikt!

Prisantydning

1 990 000,-

Omkostninger totalt

65 992,-

Totalpris inkl. omkostninger

2 055 992,-

Omkostninger

49 750,-  Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 990 000,-)
172,-  Pantattest kjøper
585,-  Tingl.gebyr pantedokument
585,-  Tingl.gebyr skjøte
14 900,-  Boligkjøperforsikring Gar-Bo (valgfritt)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pandedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

 • Boligtype:

  Boligtomt

 • Kommunenr.:

  4627

 • Gårds/Bruksnr.:

  10/66

 • Tomteareal:

  1300 m2

 • Kommunale avg.:

  12660,-

 • Ligningsverdi:

  212588,-

 • Dato ligningsverdi:

  31-12-2020

 • Meglers ref.nr:

  6220085

Trude Gunnlaugsson-Gravdal

Daglig leder/megler/jurist

48 88 84 01 / tgg@kapa.no

Visning

Kontakt megler for avtale om visning

Mettedalsfjellet 3
5302 Strusshamn

Standard

Kaland & Partners Vestkanten ved Trude Gunnlaugsson-Gravdal har gleden av å presentere Mettedalsfjellet 3. En stor tomt med flott beliggenhet i Skarholmen i Strusshamn på Askøy. Bygninger på eiendommen er i dårlig forfatning med defekte bygningsdeler og behov for totalrehabilitering. Objektene anses som rivningsobjekter. Det er ikke tilstandsrapport på bygningene, da det er tomten som ansees å ha verdi.

Boligen ligger i ett uregulert område som i kommuneplan er avsatt til boligformål (hoveddel  av tomten).
20 m2 er avsatt til LNRF areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet
basert på gårdens ressursgrunnlag,

Eiendommen er per i dag best egnet for oppføring av 1 stk enebolig. Eier har en privat avtale med grunneier av eiendommen 10/190 om kjøp av tilstøtende parsell ned mot Engevikveien ved utbygging på eiendommen. Ønsker man å bygge flere enheter må det påregnes diverse rekkefølgekrav etter dialog med kommunen som blant annet; enring av veikryss ved lekeplassen, samt tilkobling til offentlig avløp som ligger i krysset, ca 70 meter fra eiendommen.

Bygningene på eiendommen er antatt fra 1917. Eier har i dialog med kommunen fått muntlig uttalelse på at dette ikke vil hindre riving av boligen. Tilkoblet offentlig vann. Tilkoblingen til avløp er via septiktank med spillvann til sjø. Offentlig vei på den ene siden av eiendommen og privat vei ved innkjørsel. Den private veien vedlikeholdes av velforening hvor man er med og bidrar økomisk ved behov - anslagsvis rundt 1200,- per år.

Bruksareal per etasje

Arealer er beregnet av takstmann. Takstmannens oppmåling er i henhold til NS 3940 og takstbransjens retningslinjer for arealmåling. Arealet er ikke kontrollmålt av megler.

Tomteareal

1300m2

Parkering

Biloppstillingsplass på eiendommen.

Det er planlagt oppstillingsplasser for de nye boligene.

Beskaffenhet

Tomten er i all hovedsak en naturtomt, foruten delen med bebyggelse.

Tilstandsrapport

Det er ikke tilstandsrapport på bygningene, da det er tomten som ansees å ha verdi.

Ansvarlig megler

Trude Gunnlaugsson-Gravdal
Daglig leder/megler/jurist
tgg@kapa.no
48 88 84 01

Kaland & Parnerts

Vestkanten Eiendomsmegling AS
Lyderhornsveien 351
Postboks 5 Loddefjord
5881

Salgsoppgavedato

17-06-2022

Meny