Grønamyrvegen - Solsio Trinn 2, 5353 Straume

SOLSIO: 20stk nydelige leil. m/ vannbåren varme i gulv, store og solrike terrasser, god takhøyde – flott utsikt!

Prisantydning

Fra3 500 000,- Til6 290 000,-

Omkostninger

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pandedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

 • Boligtype:

  Leilighet

 • Etasje:

  5

 • Kommunenr.:

  4626

 • Gårds/Bruksnr.:

  35/258

 • Primærrom:

  65 m2

 • Bruksareal:

  65 m2

 • Tomteareal:

  3517 m2

 • Oppholdsrom:

  1

 • Antall soverom:

  2

 • Felleskostnader:

  1700,-

 • Meglers ref.nr:

  6219003

Morten Lie

Eiendomsmegler | Partner

48 88 84 10 / ml@kapa.no

Visning

Kontakt megler for avtale om visning

Grønamyrvegen - Solsio Trinn 2
5353 Straume

INNHALD Andre byggjetrinn omfattar 20 leilegheitar. Storleiken på leilegheitane går frå 65 kvm til 95 kvm BRA. Solsio sameige vil til slutt bestå av om lag ca 80 nøkkelklare leilegheitar. Seksjonane vert seld med sportsbod som tilleggsareal og desse vert plassert i 1 og 2 etasje. Parkeringsplass følgjer ikkje med i standard leveranse, men vert seld som parkeringsrett mot pristillegg (sjå vilkår i eigen avtale). Under bustadbygga vert det eit parkeringsanlegg som er knytt saman med parkeringsanlegget til næringsbygga. Sjå vedlagt "avtale om parkering" i salsoppgåva. Oppå parkeringsanlegget vert det opparbeida felles uteopphaldsareal, med overbygd sykkelparkering, grøntareal, leikeplass og benkar.

Standard

PROSJEKTBESKRIVING

Velkomen til Trinn 2 av Solsio!

I Trinn 2 skal det byggast 20 flotte leilegheitar over 5 plan berre eit steinkast frå Sartor Storsenter. Dette er leilegheitar med høg standard med mellom anna vannbåren varme i golv, einstavs eikeparkett, god takhøgde, fleire val på både bad/kjøkken og store terrassar med mykje sol!

Her får du blant anna kino, spisestader og eit av noregs største handlesenter like ved. Her kan du bu i eit koseleg nabolag ved foten av Straumsfjellet, med parkering i kjellaretasjen rett under leilegheiten. Du får trappefri tilkomst til leilegheita via heis.

Solsio vert ein stad der du bur svært sentralt samstundes som ein ligg skjerma frå trafikken i sentrumskjerna. I denne perfekte kombinasjonen vert det no bygd bustadar og næringsareal, knytt saman med eit sentralt grønområde - Solsioparken.

Det er lagt stor vekt på å skapa eit intimt og tilbaketrekt bumiljø med flotte eigne terrassar og balkongar. Den grøne parkpromenaden, som skil mellom der folk bur og der det er næringsbygg, skapar eit innbydande og koseleg område for alle bebuarane. Solsioparken saman med næringsbygga gjer at alle leilegheitene får lite eller ingen eksponering for trafikk, og det vert skapt ei intim atmosfære med den mellomliggande parken og gågata. Her kan dagane nytast frå morgon til kveld i lyse og trivelege omgjevnadar.

Dei vestvende, solrike og romslege balkongane og terrassane inviterer til godt naboskap, med parkområdet Solsioparken som det perfekte møtepunkt. Dette vert eit lunt og varmt område som inviterer til aktivitet og bruk - sommar som vinter.

OM PROSJEKTET/ ORGANISASJONSFORM
Solsio sameige vil til slutt bestå av om lag ca 80 nøkkelklare leilegheiter. Desse vert fordelt over tre bustadbygg med samanhengjande kommunikasjonsveg via utvendig svalgang og to felles heis/ trappehus frå garasjeplan under terreng. Trinn 2 inneheld 20 einingar over 5 plan, 4 i kvar etasje. Bustadane ligg i rekkje langs Straumsfjellet /Varden som gjer gode lysforhold mot sør til solnedgang i nordvest.

INNVENDIGE OVERFLATER
Moderne og flott einstavs eikeparkett på alle golv, med unntak av på bad (Fleire val av fliser)

Himling vert levert med gips/ betong, sparkla og malt kvit.

KJØKKEN
Også kjøkken vert levert med høg standard. Her kan ein  velga si eigen stil på kjøkken levert i type DEKOR frå HTH. Ein kan her velga mellom fire ulike skap og skuffefrontar mm. (Glatt Grå, Glatt Hvit, Oslo og Stocholm) utan priskonsekvens. Omfang som illustrert på planteikninga.

Vidare vert det levert bestikkinnlegg i skuffeseksjon i benkeskap. Led-spottar i botn av overskap. Integrert kvitevarepakke frå Siemens er standardleveranse, med mogelegheit for oppgradering.

Benkeplate i 30 mm laminat med benkbeslag med 1 ½ kum i rustfri utføring som vert utstyrt med eitt-greps kjøkkenbatteri.

Kjøkkenventilator levert av Flexit som innbyggingsmodell, Fondue slimline tilpassa luftbehandlingsaggregat.

BAD
Flotte bad med bra storleik (6.4-7,4kvm) med moglegheit for val av fleire typar flis.

Baderom har ein stk. sluk med lokalt fall, plassert i nedsenka dusjnisje/hjørne. I dusjnisje/hjørne vert det montert termostatstyrt batteri med temperatursperre, dusjsett og dusjvegger som rett 90x90cm.

Kvit nedfelt servant i underskap 90 cm med eitt-greps batteri utført i krom. Toalett med sete og lokk i hardplast.

Tilkopling for vatn/avlaup til vaskemaskin. Våtrom i samsvar med teknisk forskrift.

ANNA INNREIING
Det er sett av plass for garderobeskap, men dette samt eventuell skyvedørsløysing vert ikkje levert med i standardleveranse. Det same gjeld illustrert skyvedørsløysing mot avsett plass for oppbevaring "bod" i entre/vindfang og soverom.

TERRASSE/BALKONG/SVALGANG
Rekkverksflater på private opphaldsareal av klart glas eller tilsvarande med kantomrømming, stoplar og handlist i lakkert metall. Utvendig folie på nedre del av glaset.
Rekkverk i fellesareal / svalgangar som spilerekkverk, med stolpar og handlist i aluminium.

Dekke av plasstøypt/ prefabrikkert betong med fall til renne og nedløp. Bæring for balkongar/ svalgangar i form av synlege betongsøyler. Terrassar på mark får dekke av belegningsstein/ betongheller. Balkongar/terrassar får ei utforming som sikrar mot vassinntrenging i bygg/leilegheitene.

For ein meir utfyllande skilding av leveranse sjå vedlagt leveranseskilding i salgsoppgåve.

Tomteareal

3517m2

Parkering

Parkering for bil er mogeleg i parkeringsanlegg under bustadbygga. Det gjeld eigne reglar for parkeringsanlegget.  Eigarseksjonane vert seld utan parkeringsplass, men med mogelegheit for å kjøpa fast parkeringsplass i form av ein evigvarande bruksrett til parkeringsplass i parkeringsanlegget for 270.000 kroner (Sjå eigen avtale for vilkår om kjøp av bruksrett til parkeringsplass). Pris for leige av parkeringsplass vert kr ca 1300 per mnd, pr 01.12.2021. 

Dersom det viser seg at ikkje alle bustadkjøparane ønskjer å kjøpa parkeringsrett vil det vere mogeleg å kjøpa eit avgrensa tal ekstra parkeringsrettar. Pris for parkeringsrett nummer to vert 350.000 kroner.

Det skal leggjast opp ladeinfrastruktur med lastfordeling tilrettelagt og klargjort for tilknyting av ladestasjon ved alle parkeringsplassar.

Etablering av sjølve ladestasjonen er ikkje del av standard leveranse, men kan tingast i tilvalsprosessen eller etter overlevering (føresett at ein kjøper fast parkeringsrett). Sykkelparkering vert anlagt i samsvar med situasjonsplanen.

Parkering for rullestolbrukarar i samsvar med krav i reguleringsplanen og teknisk forskrift. Trinnfri adkomst frå parkeringsgarasje til inngangnivå leilegheit. Heis frå p-anlegg.

Energimerking

Energimerking gir relevant informasjon om hvor energieffektiv boligen er. Energiattester vil bli utarbeidet av selger etter at detaljprosjekteringen er gjennomført, og utleveres ved overtakelse av boligen.

Ansvarlig megler

Morten Lie
Eiendomsmegler | Partner
ml@kapa.no
48 88 84 10

Kaland & Parnerts

Vestkanten Eiendomsmegling AS
Lyderhornsveien 351
Postboks 5 Loddefjord
5881

Salgsoppgavedato

13-06-2022

Meny