Morten Lie

Eiendomsmegler | Partner

48 88 84 10 / ml@kapa.no

Visning

Kontakt megler for avtale om visning

Grønamyrvegen, 5353 Straume

STRAUME/SOLSIO: TRINN 1 ER UTSOLGT! TRINN 2 ER FOR SALG NÅ!

Prisantydning

Fra2 730 000,- Til2 900 000,-

Omkostninger

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pandedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

 • Boligtype:

  Leilighet

 • Kommunenr.:

  4626

 • Gårds/Bruksnr.:

  35/258

 • Primærrom:

  45 m2

 • Tomteareal:

  3517 m2

 • Antall soverom:

  1

 • Meglers ref.nr:

  6219000

Morten Lie

Eiendomsmegler | Partner

48 88 84 10 / ml@kapa.no

Visning

Kontakt megler for avtale om visning

Grønamyrvegen
5353 Straume

INNHALD Første byggetrinn omfattar 25 leilegheiter. Storleiken på leilegheitene går frå 45 kvm til 107 kvm BRA. Solsio sameige vil til slutt vera utgjort av om lag 90 nøkkelklare leilegheiter. Seksjonane vert seld med sportsbod som tilleggsareal og desse vert plassert etasjevis, eventuelt i kjellar/bod-avdelingar. Parkeringsplass følgjer ikkje med i standard leveranse, men vert seld som parkeringsrett mot pristillegg (sjå vilkår i egen avtale). Sportsbod er å sjå som ventilert/uisolert kald bod, med veggar og dør i netting. Under bustadbygga vert det eit parkeringsanlegg som er knytt saman med parkeringsanlegget til næringsbygga. Sjå vedlagt "avtale om parkering" i salgsoppgåva. Oppå parkeringsanlegget vert det opparbeida felles uteopphaldsareal, med overbygd sykkelparkering, grøntareal, leikeplass og benkar.

Standard

PROSJEKTBESKRIVELSE

Velkomen til nye bustadar og næringsareal i Solsio på Straume!

No skal det byggast 25 flotte leilegheiter berre eit steinkast frå Sartor Storsenter. Her får du blant anna kino, spisestader og eit av noregs største handlesenter like ved. Her kan du bu i eit koseleg nabolag ved foten av Straumsfjellet, med parkering i kjellaretasjen rett under leilegheita. Her får du trappefri tilkomst til leilegheita via heis.

Solsio vert ein stad der du bur svært sentralt samstundes som ein ligg skjerma frå trafikken i sentrumskjerna. I denne perfekte kombinasjonen vert det no bygd bustadar og næringsareal, knytt saman med eit sentralt grønområde - Solsioparken.

Det er lagt stor vekt på å skapa eit intimt og tilbaketrekt bumiljø med flotte eigne terrassar og balkongar. Den grøne parkpromenaden, som skil mellom der folk bur og der det er næringsbygg, skapar eit innbydande og koseleg område for alle bebuarane. Solsioparken saman med næringsbygga gjer at alle leilegheitene får lite eller ingen eksponering for trafikk, og det vert skapt ei intim atmosfære med den mellomliggande parken og gågata. Her kan dagane nytast frå morgon til kveld i lyse og trivelege omgjevnadar.

Dei vestvende, solrike og romslege balkongane og terrassane inviterer til godt naboskap, med parkområdet Solsioparken som det perfekte møtepunkt. Dette vert eit lunt og varmt område som inviterer til aktivitet og bruk - sommar som vinter.

OM PROSJEKTET/ ORGANISASJONSFORM
Solsio sameige vil til slutt vera utgjort av om lag 90 nøkkelklare leilegheiter. Desse vert fordelt over tre bustadbygg med samanhengjande kommunikasjonsveg via utvendig svalgang og to felles heis/ trappehus frå garasjeplan under terreng. Første bustadbygg BB01.1 inneheld 25 einingar over 4 plan. Bustadane ligg i rekkje langs Straumsfjellet /Varden som gir gode lysforhold mot sør til solnedgang i nordvest.

INNVENDIGE OVERFLATER
Moderne einstavs eikeparkett på alle golv, med unntak av på bad (fliser).

Himling vert levert med gips/ betong, sparkla og malt kvit.

KJØKKEN
Kjøkken vert levert i type DEKOR frå HTH. Ein kan her velja mellom fire ulike skap og skuffefrontar mm. (Glatt Grå, Glatt Hvit, Oslo og Stocholm) utan priskonsekvens. Omfang som illustrert på planteikninga.

Vidare vert det levert bestikkinnlegg i skuffeseksjon i benkeskap. Led-spottar i botn av overskap. Integrert kvitevarepakke frå Siemens er standardleveranse, med mogelegheit for oppgradering.

Benkeplate i 30 mm laminat med benkbeslag med 1 ½ kum i rustfri utføring som vert utstyrt med eitt-greps kjøkkenbatteri.

Kjøkkenventilator levert av Flexit som innbyggingsmodell, Fondue slimline tilpassa luftbehandlingsaggregat.

BAD
Ein stk. sluk med lokalt fall, plassert i nedsenka dusjnisje/hjørne. I dusjnisje/hjørne vert det montert termostatstyrt batteri med temperatursperre, dusjsett og dusjvegger som rett 90x90cm.

Kvit nedfelt servant i underskap 90 cm med eitt-greps batteri utført i krom. Toalett med sete og lokk i hardplast.

Tilkopling for vatn/avlaup til vaskemaskin. Våtrom i samsvar med teknisk forskrift.

ANNA INNREIING
Det er sett av plass for garderobeskap, men dette samt eventuell skyvedørsløysing vert ikkje levert med i standardleveranse. Det same gjeld illustrert skyvedørsløysing mot avsett plass for oppbevaring "bod" i entre/vindfang og soverom.

TERRASSE/BALKONG/SVALGANG
Rekkverksflater på private opphaldsareal av klart glas eller tilsvarande med kantomrømming, stoplar og handlist i lakkert metall. Utvendig folie på nedre del av glaset.
Rekkverk i fellesareal / svalgangar som spilerekkverk, med stolpar og handlist i aluminium.

Dekke av plasstøypt/ prefabrikkert betong med fall til renne og nedløp. Bæring for balkongar/ svalgangar i form av synlege betongsøyler. Terrassar på mark får dekke av belegningsstein/ betongheller. Balkongar/terrassar får ei utforming som sikrar mot vassinntrenging i bygg/leilegheitene.

For ein meir utfyllande skilding av leveranse sjå vedlagt leveranseskilding i salgsoppgåve.

Tomteareal

3517m2

Parkering

Parkering for bil er mogeleg i parkeringsanlegg under bustadbygga. Det gjeld eigne reglar for parkeringsanlegget.  Eigarseksjonane vert seld utan parkeringsplass, men med mogelegheit for å kjøpa fast parkeringsplass i form av ein evigvarande bruksrett til parkeringsplass i parkeringsanlegget for 250.000 kroner (Sjå eigen avtale for vilkår om kjøp av bruksrett til parkeringsplass). Pris for leige av parkeringsplass vert kr 1300 per mnd.

Dersom det viser seg at ikkje alle bustadkjøparane ynskjer å kjøpa parkeringsrett vil det vere mogeleg å kjøpa eit avgrensa tal ekstra parkeringsrettar. Pris for parkeringsrett nummer to vert 350.000 kroner.

Det skal leggjast opp ladeinfrastruktur med lastfordeling tilrettelagt og klargjort for tilknyting av ladestasjon ved alle parkeringsplassar.

Etablering av sjølve ladestasjonen er ikkje del av standard leveranse, men kan tingast i tilvalsprosessen eller etter overlevering (føresett at ein kjøper fast parkeringsrett). Sykkelparkering vert anlagt i samsvar med situasjonsplanen.

Parkering for rullestolbrukarar i samsvar med krav i reguleringsplanen og teknisk forskrift. Trinnfri adkomst frå parkeringsgarasje til inngangnivå leilegheit. Heis frå p-anlegg.

Ansvarlig megler

Morten Lie
Eiendomsmegler | Partner
ml@kapa.no
48 88 84 10

Kaland & Parnerts

Vestkanten Eiendomsmegling AS
Lyderhornsveien 351
Postboks 5 Loddefjord
5881

Salgsoppgavedato

03-02-2023

Meny