Storhaugen tomt 5 mannsbolig, 5357 Fjell

Tomt til 5-mannsbolig – Nyere boligfelt omkranset av flott natur og sjø – Kort vei til bhg, skoler og kollektivtransport

Prisantydning

3 000 000,-

Omkostninger totalt

91 242,-

Totalpris inkl. omkostninger

3 091 242,-

Omkostninger

172,-  Pantattest kjøper
585,-  Tingl.gebyr pantedokument
585,-  Tingl.gebyr skjøte
75 000,-  Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 000 000,-)
14 900,-  Boligkjøperforsikring Gar-Bo (valgfritt)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pandedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

 • Boligtype:

  Boligtomt

 • Kommunenr.:

  4626

 • Gårds/Bruksnr.:

  18/316

 • Ideell andel:

  1/1

 • Tomteareal:

  1298 m2

 • Meglers ref.nr:

  5220315

Storhaugen tomt 5 mannsbolig
5357 Fjell

Tomten (f_BK03) ligger i et område regulert til konsentrerte boliger. Reguleringsføresegner for gnr 18, bnr. 9 m. fl. Storhaugen, Algrøyna, Fjell kommune sier følgende: I områda avsett til konsentrerte bustadar tillet ein bustadar i rekkje, uteopphaldsareal, tilkomstvegar og parkering/garasje knytt til desse. 3.2.2 Maks tal einingar innanfor f_BK01- f_BK03 er 16 stk. 3.2.3 Maksimum mønehøgde for konsentrerte bustadar i planområdet er 7 meter over gjennomsnittleg planert terreng. 3.2.4 For bustadeiningar større enn 65 m2 skal det setjast av eit minste uteopphaldsareal per eining (MUA) på minimum 100m2. For bustader mindre enn 65 m2 skal det setjast av eit minste uteopphaldsareal på 50 m2 per eining. Areala skal ha solrik plassering, ikkje vere brattare enn 1:3, ha ei funksjonell form, og skjermast mot ver, vind, støy og trafikk. 3.2.5 Maksimal tomteutnytting inklusiv parkering for konsentrerte bustadar, f_BK01-f_BK03, er BYA = 35 %. 3.2.6 Konsentrerte bustader skal ha maksimum 1,5 parkeringsplassar per bustadeining. 3.2.7 For f_BK01 er illustrerande liner i gjeldande plankart, datert 22.1.2013, rettleiande, +/- 2 meter, for plassering av bustader. For ytterligere informasjon, se vedlegg i salgsoppgave.

Standard

Velkommen til Storhaugen!

En tomt på 1298m² i et nyere boligfelt beliggende i naturskjønne og rolige omgivelser. Beliggenheten gir deg kort vei til skole, barnehage, butikk og kollektivtransport.

Det presiseres at nye eiere må søke kommunen om oppføring av ny bolig. Interessenter oppfordres til å sette seg inn i gjeldende planer og bestemmelser for området. Evt. oppføring av bolig må søkes og godkjennes av kommunen for ny eiers regning og risiko. Reguleringsplan og kommunedelplan regulerer hva som kan bygges på tomten. Reguleringsplan og kommunedelplan med kart og bestemmelser kan sees hos megler eller sendes på forespørsel.

Tomteareal

1298m2

Parkering

Parkering må opparbeides på egen tomt etter gjeldende bestemmelser.

Beskaffenhet

Tomten er planert.

Ansvarlig megler

Petter Krantz
Eiendomsmegler MNEF
pk@kapa.no
45 20 04 00

Kaland & Parnerts

Torgallmenningen Eiendomsmegling AS
Marken 19
Pb. 433 - Marken
5832

Salgsoppgavedato

29-08-2023

Meny