Teina 7, 6823 Sandane

Sandane sentrum – Sjelden eiendom med mange bruksmuligheter – Regulert til bolig/næring/tjenesteyting – BYA på 50%.

SOLGT

Teina 7
6823 Sandane

Innholdsrik eiendom som opprinnelig ble benyttet som beredskapsbygning av Heimevernet. Eiendommen har i senere år vært benyttet til ulike kulturelle formål som ungdomsdiscotek, nærradio, kino og ulike offentlige kontortjenester, men har de siste årene stått tomt. Eiendommen går over to plan og Inneholder: 1. etasje, 244 kvm BRA: Gang, 2 møterom, lager, kjøkken , 2 boder og kott. 2. etasje, 138 kvm BRA: Gang, 3 lager, 5 kontorer og 2 Wc. Loft: Kott. Luke adkomst til loft.

Standard

HV-huset i sentrum av Sandane har en sentral og attraktiv beliggenhet med mange potensielle bruksmuligheter for videre utvikling av enten ny eller eksisterende bygningsmasse.
Eiendommen er i dag registrert som et næringsbygg, men i september 2020 ble eiendommen omfattet av ny vedtatt områdereguleringsplan for Sandane sentrum. Eiendommen ble da regulert til tjenesteyting/næring/bolig, med en BYA på 50%.
Dette gir muligheter for annen bruk enn det eiendommen tidligere har vært benyttet til. Det gjøres oppmerksom på at all bruksendring både av arealendringer i forbindelse med primærareal til ny bruk, samt endring til ny eiendomsmasse først må søkes og bruksendres hos Gloppen komune. 

Tidligere har eiendommen "Heimtun" vært benyttet til ulike kulturelle formål som ungdomsdiscotek, nærradio, kino og ulike offentlige kontortjenester, men var opprinnelig en beredskapsbygning med møterom og kontorer for Gloppen Heimevernslag.
Bygget er utformet som en to etasjers bygning i front, og et tilknyttet romslig møtelokale med scene og takhøyde på 4 meter i bakkant av byggets første etasje. Fra møtesal og kjøkken i første etasje er det adkomst til en terrasse på ca. 60 kvm.

I senere år har eiendommen stått tom, og bærer preg av å holde en eldre og slitt standard med behov for modernisering og vedlikehold/oppgraderinger av hele bygningsmassen.

Byggeår

1952

Bruksareal per etasje

1. etasje: 244 kvm BRA.
2. etasje: 138 kvm BRA.
Arealer er beregnet av takstmann. Takstmannens oppmåling er i henhold til NS 3940 og takstbransjens retningslinjer for arealmåling. Arealet er ikke kontrollmålt av megler.

Tomteareal

934m2

Parkering

Parkering i front av eiendommen langs vei.

Beskaffenhet

Flat eiendom med plen, trær/busker mot elv. Eldre treterasse. Gjerde mot bakgård. Eiendommen grenser til elv mot øst/sør-øst.

Energimerking

Selger er ansvarlig for at boligen har en energiattest. Se vedlagte attest. Boligen er energimerket Oppvarmingskarakter Rød - Energikarakter G. Ytterligere opplysninger om energimerking finner du på www.energimerking.no. Ved salg av boliger og bygninger skal det legges frem en energiattest med et energimerke, jf. energimerkeforskriften.

Fastmonterte varmekilder som var tilstede under visning medfølger.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport utført av

Roar Kristoffersen

Ansvarlig megler

Ole Kristvåg Pedersen
Fagsjef / Eiendomsmegler MNEF
okp@kapa.no
48 88 84 80

Kaland & Parnerts

Torgallmenningen Eiendomsmegling AS
Marken 19
Pb. 433 - Marken
5832

Salgsoppgavedato

23-11-2022

Meny