Tommy Kaland

Partner/Eiendomsmegler MNEF

92 80 64 87 / tk@kapa.no

Ole Kristvåg Pedersen

Fagsjef / Eiendomsmegler MNEF

48 88 84 80 / okp@kapa.no

Visning

Ta kontakt for å avtale visning.

Løbergsalleen 18, 5073 Bergen

Attraktiv og stor boligtomt (branntomt) i et populært boområde med hovedsakelig enebolig-bebyggelse og leilighetsbygg

Prisantydning

2 950 000,-

Omkostninger totalt

84 992,-

Totalpris inkl. omkostninger

3 034 992,-

Omkostninger

172,-  Pantattest kjøper
585,-  Tingl.gebyr pantedokument
585,-  Tingl.gebyr skjøte
73 750,-  Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 950 000,-)
9 900,-  Boligkjøperforsikring Legal24 (valgfritt)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pandedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

 • Boligtype:

  Boligtomt

 • Kommunenr.:

  4601

 • Gårds/Bruksnr.:

  15/158

 • Ideell andel:

  1/1

 • Tomteareal:

  921 m2

 • Kommunale avg.:

  21028,-

 • Ligningsverdi:

  772973,-

 • Dato ligningsverdi:

  31-12-2019

 • Meglers ref.nr:

  5210149

Tommy Kaland

Partner/Eiendomsmegler MNEF

92 80 64 87 / tk@kapa.no

Ole Kristvåg Pedersen

Fagsjef / Eiendomsmegler MNEF

48 88 84 80 / okp@kapa.no

Visning

Ta kontakt for å avtale visning.

Løbergsalleen 18
5073 Bergen

Standard

Kaland & Partners ved Tommy Kaland har gleden av å presentere Løbergsalleen 18. En attraktiv og stor boligtomt (branntomt) i et populært boområde med hovedsakelig enebolig-bebyggelse og leilighetsbygg. Kort vei til den nye bydelen på Mindemyren, hvor det bygges flere tusen boliger og mye spennende næring. Det er parkering på egen tomt, og eiendommen har en attraktiv og barnevennlig beliggenhet med kort vei til skoler, barnehager, butikker, bussforbindelser og femtidig Bybanestopp.

På tomten står det i dag et eldre og delvis nedbrendt hus, og tomten defineres som en branntomt. Kjøper må på eget ansvar og risiko påregne å søke kommunen om rivingstillatelse av gjenværende bygningsmasse og opparbeidelse av tomten for ny bebyggelse.

Etter gjeldene KPA ligger eiendommen i Sone 2 - Byfortettningssone:
I følge kommunedelplanens arealdel vedtatt i 2019 skal en stor del av fremtidig bebyggelse etableres i byfortettingssonen. Byfortettingsonen er definert ut fra en rimelig avstand til sentrumskjernen og/eller kollektivknutepunkt. Arealbruk og bystruktur varierer fra næring til boliger i kvartaler, lavblokker, rekkehus og eneboliger. I byfortettingssonen ønsker kommunen en relativ tett utbygging av bolig og næringsformål i gangavstand til kollektivtransport. Det vil legges vekt på familieboliger og variasjon i bolig og bygningstyper. Utbyggingen erlagt opp til å skje i mindre prosjekter spredt rundt i hele byfortettingssonen. Ny bebyggelse i denne sonen skal tilpasses en ny og fremtidig bystruktur, men også speile omgivelsene og tilpasses fremtidig byromsnettverk og struktur. Byfortettingssonen er derfor ønsket å romme mange boliger og innbyggere, og kvaliteten på bomiljøer og omgivelser er viktig. I bestemmelsene stilles krav om variasjon i det arkitektoniske uttrykket, innenfor rammen av en tydelig helhetskarakter. Byggehøyder skal tilpasses stedets lokale særpreg, ivareta gode kvaliteter i tilliggende byrom og viktige siktlinjer.Dette åpner for mange muligheter for denne eiendommen i nettopp dette området.
 
Eiendommen er lett skrående, og dette kan gi kjøper ulike muligheter for bl.a. gjenoppbygging av en enebolig, eller alternativt søke om å få bygge flere boenheter på eiendommen. Ny bebyggelse må søkes om og godkjennes av kommunen, og risikoen for dette ligger hos kjøper.

Planinformasjon ligger vedlagt vedlagt salgsoppgaven, og kjøper bes sette seg inn i gjeldene informasjon om kommuneplanens arealdel vedtatt i 2019. Se vedlegg i salgsoppgaven.

Tomteareal

921m2

Parkering

Biloppstillingsplasser på eiendommen.

Beskaffenhet

Tomten er lett skrående med et delvis nedbrendt hus som krever riving. Tomten må således opparbeides.

Energimerking

Eiendommen er ikke energimerket.

Ansvarlig megler

Ole Kristvåg Pedersen
Fagsjef / Eiendomsmegler MNEF
okp@kapa.no
48 88 84 80

Kaland & Parnerts

Torgallmenningen Eiendomsmegling AS
Marken 19
Pb. 433 - Marken
5832

Salgsoppgavedato

24-08-2021

Meny