"Brennevinsbua" Naust, 5398 Stolmen

Stolmen | Nyt det gode liv i sjøkanten. Stort Naust «Brennevinsbua» på hele 289 kvm BRA. Trenger renovering!

SOLGT

Anine Bertelsen Tuft

Eiendomsmegler | Fagansvarlig

45 86 60 23 / abt@kapa.no

Visning

Ta kontakt for å avtale visning.

"Brennevinsbua" Naust
5398 Stolmen

Naust " Brennevinsbua" 1. Etasje: 4 Lagerrom, bod. 2. etasje: 4 innredede rom Loft Uinnredet loftsrom

Standard

Kaland & Partners har ved Anine Bertelsen Tuft gleden av åønske velkommen til Kvalvåg.

Kvalvåg har en svært lang historie innen handel og sjøfart. Det har vært drevet kremmervirksomhet her siden tidlig 1600-tallet.  På 1700-tallet var der en tendens blant kremmere og handelsmenn til å skaffe seg kontroll over flere handelssteder for å skape seg et monopol på handelen i visse strøk av Vestlandet. Familien Olrich var en av disse. De eide Bakholmen, Hiskjo og Kvalvåg. Det var en stor byggeperiode i Kvalvåg i 1730-1735. Mot slutten av 1800-tallet ble det bygget et stort trelastlager og nye kaier. Kvalvåg er et svært viktig område for kulturhistorie i Austevoll.


Naust " Brennevinsbua" Gnr. 20 bnr 30, er på hele 289 kvm i BRA og går over 3 etasjer. Tomten ligger innenfor 25 meters grense til sjølinjen. I 2015 ble det gitt bruksendring samt dispensasjon for fasade og bruksendring til fritidsbolig. I 2018 ble det gitt rammeløyve til bygging og endring av fasade og innvendigarbeid. ( arkivsak 18/570) løyve : 002/19.datert 07.01.19. Kommunen opplyser at vedtak om rammeløyve er vurdert gått ut på dato, da det ikke er søkt igangsettingstillatelse per d.d. Takstmann opplyser at naustet er i dårlig forfatning og man må påregne renovering. Det er påbegynt noe arbeid med å innrede 2 etasje samt loftsetasjen. Eiendommen er for det meste naturtomt og har sjølinje.

Byggeår

1700

Bruksareal per etasje

Arealer er beregnet av takstmann. Takstmannens oppmåling er i henhold til NS 3940 og takstbransjens retningslinjer for arealmåling. Arealet er ikke kontrollmålt av megler.

Tomteareal

173m2

Oppvarming

Det er ikke oppvarming på naustet.

Energimerking

Selger er ansvarlig for at boligen har en energiattest. Se vedlagte attest. Boligen er energimerket . Ytterligere opplysninger om energimerking finner du på www.energimerking.no. Ved salg av boliger og bygninger skal det legges frem en energiattest med et energimerke, jf. energimerkeforskriften.

Megler har informert selger om selgers plikt til å energimerke boligen, men det foreligger per dato ingen energiattest.

Fastmonterte varmekilder som var tilstede under visning medfølger.

Tilstandsrappport utført av

A1-TAKST ved Rune Løseth

Ansvarlig megler

Anine Bertelsen Tuft
Eiendomsmegler | Fagansvarlig
abt@kapa.no
45 86 60 23

Kaland & Parnerts

Vestland Eiendomsmegling AS
Marken 19
Pb. 433 - Marken
5832

Salgsoppgavedato

21-07-2021

Meny