Tomt på Sandøy, 5977 Ånneland

Ubebygd tomt på Sandøy i Gulen. Tomten er ca. 1500kvm og regulert til fritidseiendom.

Prisantydning

350 000,-

Omkostninger totalt

24 992,-

Totalpris inkl. omkostninger

374 992,-

Omkostninger

172,-  Pantattest kjøper
585,-  Tingl.gebyr pantedokument
585,-  Tingl.gebyr skjøte
8 750,-  Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 350 000,-)
14 900,-  Boligkjøperforsikring Gar - Bo (valgfritt)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pandedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

 • Boligtype:

  Hyttetomt

 • Kommunenr.:

  4635

 • Gårds/Bruksnr.:

  79/28

 • Ideell andel:

  1/1

 • Tomteareal:

  1464 m2

 • Meglers ref.nr:

  3210065

Tomt på Sandøy
5977 Ånneland

Standard

Eiendommen har en flott beliggenhet i terrenget med utsikt mot vest i havet og Byrknesøy samt over nærområdet. Det er kort avstand til sjø, hvor en har gode fiske -og bademuligheter.

Tomten er en del av et hyttefelt som er oppdelt i fem ulike tomter. To av eiendommene er bebygd. Eiendommen er råtomt, kupert terreng som fjell, trær, busker, gress m.m

Det foreligger parkeringsløyve ved hovedvei.

I avtale datert 20 januar 1978 er det satt følgende vilkår: ( se vedlagt dokument)
- Kjeller er ikke tillat med mindre den er gravd ned og tildekket, slik at topp kjeller/grunnmur er på det høyeste 0,5 meter over terrenget.
- Hyttene skal ha naturvennlige farger.
- Det er ikke tillatt å gjerde inn eiendommen.

Ihht. Skyldskifte datert 27.08.76 er tomten på 1464kvm.

Fritidseiendommen må oppføres iht. de regler og planer som er for området. Se reguleringsplan med bestemmelser, tillatelser og plan - og bygningsloven.

Tomteareal

1464m2

Parkering

Iht.plan for feltet er det svsatt areal til biloppstillingsplass nede ved hovedveien, det har vært gitt løyve til avkjørsel med oppstillingsplass til 5 hyttetomter.

Ansvarlig megler

Anine Bertelsen Tuft
Eiendomsmegler | Fagansvarlig
abt@kapa.no
45 86 60 23

Kaland & Parnerts

Vestland Eiendomsmegling AS
Marken 19
Pb. 433 - Marken
5832

Salgsoppgavedato

31-08-2022

Meny