Kvalvåg 33, 5398 Stolmen

Stolmen | Bolighus med 3 boenheter og et tidligere post lokale. Bygningene er moden for oppussing/renovering.

SOLGT

Anine Bertelsen Tuft

Eiendomsmegler | Fagansvarlig

45 86 60 23 / abt@kapa.no

Visning

Ta kontakt for å avtale visning.

Kvalvåg 33
5398 Stolmen

Bolighus: Underetasje: 1. Etasje: 3 Entré, 2 gang, stue/kjøkken, 3 soverom, 2 bad, 1 wc, 2 stuer, 2 kjøkken og trapperom 2. Etasje: Trapperom/gang, stue, kjøkken, 3 soverom og bad/vaskerom.

Standard

Kaland & Partners har ved Anine Bertelsen Tuft gleden av åønske velkommen til Kvalvåg 33. 

Bolighus  Gnr. 20 Bnr.26 med bra på 231 kvm,med tre boenheter samt lokale som tidligere er benyttet til post/kafe. Dette er en bolig med stort potensiale og mulighetene er mange. Fra flere av boligens rom er det sjøutsikt. En bolig med mye historie. Takstmann opplyser at bygningen trenger renovering.

Kvalvåg har en svært lang historie innen handel og sjøfart. Det har vært drevet kremmervirksomhet her siden tidlig 1600-tallet.  På 1700-tallet var der en tendens blant kremmere og handelsmenn til å skaffe seg kontroll over flere handelssteder for å skape seg et monopol på handelen i visse strøk av Vestlandet. Familien Olrich var en av disse. De eide Bakholmen, Hiskjo og Kvalvåg. Det var en stor byggeperiode i Kvalvåg i 1730-1735. Mot slutten av 1800-tallet ble det bygget et stort trelastlager og nye kaier. Kvalvåg er et svært viktig område for kulturhistorie i Austevoll.

Parkering på tomt.

Byggeår

1790

Bruksareal per etasje

Arealer er beregnet av takstmann. Takstmannens oppmåling er i henhold til NS 3940 og takstbransjens retningslinjer for arealmåling. Arealet er ikke kontrollmålt av megler.

Tomteareal

559m2

Parkering

Parkering på tomt

Arealbeskrivelse

Bolighus
Underetasje: Stue 1. Etasje: 3 Entrè, 2 gang, stue/kjøkken, 2 soverom, bad, entrè, stue, kjøkken, bad, gang, stue,
2. Etasje: Trapperom/gang, stue, kjøkken, gang, 3 soverom, vaskerom/bad.

Oppvarming

Fra 2021 blir det forbud mot ikke-rentbrennende ildsteder i Bergen kommune. Åpne ildsteder og ovner fra tidligere enn 1998 er definert som ikke rentbrennende, og må fjernes, blindes/plomberes (for så være dekorasjon/møbel), eller skiftes ut innen utgang av 2020.

Energimerking

Selger er ansvarlig for at boligen har en energiattest. Se vedlagte attest. Boligen er energimerket . Ytterligere opplysninger om energimerking finner du på www.energimerking.no. Ved salg av boliger og bygninger skal det legges frem en energiattest med et energimerke, jf. energimerkeforskriften.

Megler har informert selger om selgers plikt til å energimerke boligen, men det foreligger per dato ingen energiattest.

Fastmonterte varmekilder som var tilstede under visning medfølger.

Tilstandsrappport utført av

A1-TAKST ved Rune Løseth

Ansvarlig megler

Anine Bertelsen Tuft
Eiendomsmegler | Fagansvarlig
abt@kapa.no
45 86 60 23

Kaland & Parnerts

Vestland Eiendomsmegling AS
Marken 19
Pb. 433 - Marken
5832

Salgsoppgavedato

18-08-2021

Meny